BIUS

Biospeleologija

Heee-lop!

Biospeleologija proučava život u podzemlju i relativno je mlada znanstvena disciplina. Istraživanja se provode u speleološkim objektima (špilje, jame, umjetni podzemni prostori…), što zahtjeva poznavanje speleološke i alpinističke tehnike. Sekcija za biospeleologiju nastoji upoznati zainteresirane sa raznolikošću podzemne faune Hrvatske, te važnosti speleoloških objekata (pručavanjem biologije, geologije, ekologije). Rad sekcije na terenu usmjeren je na prikupljanje faune beskralježnjaka, fotografiranje objekata i faune, mikroklimatska mjerenja, te na procjenu ugroženosti speleoloških objekata.

Iako znamo da povezanost špilja i čovjeka seže u prapovijest, sekcija za biosepeleologiju je osnovana 1999. godine. Do sada je sudjelovala na velikim BIUS-ovim terenima (Paklenica, Telašćica, Mljet, Biokovo, Papuk, Sjeverni Velebit, Učka, Lastovo, Paklenica, Kornati, Zrmanja, Hvar, Dinara), ali imala je i samostalne projekte (Istraživanje faune beskralješnjaka u špilji Veternici, Biospeleološka istraživanja Parka prirode Učka, Biospeleološka istraživanja ogulinskog područja).

U svome radu članovi sekcije intenzivno surađuju s Hrvatskim biospeleološkim društvom (HBSD) te sudjeluju u terenskim istraživanjima na brojnim projektima Društva (Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Republike Hrvatske, Inventarizacija faune i izrada biospeleološkog katastra špilja i jama PP Učka, Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Ravne gore). Na velikim BIUS-ovim terenima također sudjeluju mentori iz HBSD-a.

Na području krških predjela Republike Hrvatske postoji oko 9000 istraženih speleoloških objekata. Dinarski krš prepoznat je u svijetu kao vruća točka bioraznolikosti podzemne faune, a mnoge od tih životinja su endemi i relikti. U znanstvenom časopisu Natura Croatica 2006. godine objavljen je “Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske“. Rezultat od 206 tipskih lokaliteta iz kojih je opisano 299 troglobionata i 170 stigobionata dovoljno govori o Hrvatskoj kao centru bioraznolikosti špiljske faune na svjetskoj razini.

Dakle, privlači li vas živi svijet podzemlja, špiljarenje i želite završiti speleološku školu, pridružite nam se!

Voditelji:

Mentor:

  • dr.sc. Tvrtko Dražina, PMF Zagreb

Leave a Reply