BIUS

Radno vrijeme

Prostorije BIUS-a na Marulićevom trgu 20 su otvorene za sve članove i nečlanove Udruge svaki dan tokom semestra. U prostorijama dežuraju članovi koji pružaju više informacija te učlanjuju nove članove. Radno vrijeme mijenja se svaki semestar kako bi se uskladilo sa fakultetskom satnicom dok se raspored formira početkom svakog semestra. Tokom ispitnih rokova i tijekom ljeta BIUS nema radno vrijeme.

Napomena: produljivanje članstva i upisivanje novih članova provode isključivo članovi Upravnog

Knjižnica

Za posudbu knjiga i časopisa iz BIUS-ove knjižnice javiti se članovima

Leave a Reply