BIUS

Osnovni podaci

Udruga studenata biologijeBIUS

Adresa Udruge: Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb

Prostorije: Trg Marka Marulića 20*, 10000 Zagreb

OIB: 23409692732

MB: 1459350

Fax: 01 482 6260

E-mail: bius@bius.hr

IBAN žiro računa: HR0424840081103118324

*Službena adresa Udruge je Rooseveltov trg 6 i sva službena pošta treba biti upućena na tu adresu.

Upravni odbor udruge (2016./2017.)

 

logo-bius

Leave a Reply