BIUS

Zakonski akti

Zakonskim aktima nastoji se postići organiziran i učinkovit, a prije svega kontinuiran rad Udruge. Navedeni akti su pravni akti koji daju upute kako što kvalitetnije, bolje i jednostavnije upravljati radom Udruge na zadovoljstvo svih članova. Stupanjem na snagu pojedinih akata članovi Udruge su obavezni djelovati u skladu sa navedenim pravilima.

Leave a Reply