BIUS

Struktura i članstvo

  • Skupština je najviše tijelo Udruge koju čine svi redovni članovi.

  • Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje vodi cjelokupnu aktivnost Udruge. Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge, te brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa.

  • Voditelji sekcija, urednik In viva, administratori web stranice i foruma te voditelji Kolektiva imaju odgovornost u radu prema Statutu, pravilnicima koji uređuju rad Udruge, upravljačkim strukturama te prvenstveno prema članovima Udruge.

  • Redovnim članom Udruge može postati svaki redovni student na preddiplomskom, diplomskom i integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na Biološkom odsjeku pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

  • Izvanrednim članom Udruge može postati svaki student na bilo kojem Sveučilištu ili Veleučilištu u Republici Hrvatskoj. Izvanrednim članom Udruge može postati i svaki diplomirani student Biološkog odsjeka pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili srodnog studija u Hrvatskoj.

  • Počasnim članom Udruge može postati svaka osoba koja je zaslužna za izuzetan doprinos Udruzi te ciljevima Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge, a odluku o tome donosi Skupština na zasjedanjima natpolovičnom većinom glasova.

Članstvo u Udruzi ostvaruje se uplatom članarine (dođite do ureda u tijeku radnog vremena nekog od članova Upravnog odbora – raspored dežurstva objavljen je na web stranicama) koja se obnavlja svake školske godine.

Leave a Reply