BIUS

BIUS

U ožujku 1999. godine kao rezultat težnje studenata za ostvarivanjem što kvalitetnijeg, produktivnijeg i zabavnijeg studija biologije nastao je BIUS. Osnivači, sa Sandrom Dujmovićem na čelu, uspjeli su oformiti Udrugu koja je danas neupitno jedna od najboljih i najafirmiranijih studentskih udruženja u Hrvatskoj. Na temeljima koje su postavili izrasla je Udruga kroz koju je u međuvremenu prošlo preko šest stotina članova, a u ovom trenutku broji nešto više od stotinu aktivnih.

logo-bius

Službeni logo BIUSa

Teško je obuhvatiti sve aspekte BIUS-ovog djelovanja. Od osnivanja organiziran je niz velikih projekata kao što su sada već tradicionalni Biološki kampovi kojima redovito prisustvuje preko osamdeset studenata i mentora te rezultiraju izdavanjem Zbornika istraživačkih radova; Simpozij studenata biologije Europe u Zagrebu i Zadru čiji pokrovitelj je bio i sam Predsjednik Republike Stjepan Mesić; nizom istraživačkih i edukacijskih projekata vezanih uz inventarizaciju vrsta i staništa te zaštite okoliša u suradnji sa državnim institucijama (ministarstva, zavodi, nacionalni parkovi,…) i nevladinim organizacijama; časopis In vivo koji se razvio od par listova sa kopirnog stroja do preko 100 stranica full colour formata; web stranice koja ima potencijal postati glavni izvor informacija o događanjima i projektima vezanim uz biologiju i studij biologije u Hrvatskoj. Predavanjima, seminarima, simpozijima i školama podižemo razinu zainteresiranosti studenata za aspekte biologije i života koje možda nisu najbolje definirani ili obrađeni u sklopu samog studija, a predstavljaju sastavni dio naše buduće profesije.

BIUS danas ima definiranu i zdravu tehničku potporu od administracije, financija, prostora do opreme. Administracija je ustrojena uz pomoć i suradnju članova najboljih nevladinih organizacija u Hrvatskoj. Godišnji proračun BIUS-a kreće se od dvjesto pa i do petsto tisuća kuna zavisno o opsežnosti projekata koji se u tom periodu odvijaju, a novac, u većini slučajeva namjenski za određene projekte, dolazi od domaćih i stranih donatora. U našim novim prostorijama na raspolaganju je radna ploha za mokri i suhi laboratorij, novo računalo, nova lupa, nova kamera, digitalni fotoaparati, GPS uređaji, oprema za terenska istraživanja, a upravo je u tijeku i nabava niza sondi te projektora.

Uz sve navede aktivnosti članovi BIUS-a sudjeluju u radu Vijeća Biološkog odsjeka, Vijeću Prirodoslovno matematičkog fakulteta te Predsjedništva Studentskog zbora PMF-a i na taj način utječu na događanja unutar zagrebačke studentske scene te kreiranje nastavnih planova i programa.

BIUS je danas sastavni dio studija biologije na Sveučilištu u Zagrebu i nezaobilazni faktor na zagrebačkoj studentskoj sceni.

Leave a Reply