BIUS

Istraživačko – edukacijski projekt “Papuk 2015”

ISTRAŽIVAČKO – EDUKACIJSKI PROJEKT „PAPUK 2015“

1

Između svih nizinskih dijelova naše Slavonije, koji su bili dio nekadašnjeg Panonskog mora, izdižu se planine na gotovo tisuću metara nadmorske visine. Jedna od tih planina je Papuk, kažu najljepša planina Slavonije! Zahvaljujući iznimnoj biološkoj i geološkoj raznolikosti, te kulturno – povijesnoj baštini, 23. travnja 1999. godine, Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio je Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk (“Narodne novine”, br.45/99). Park obuhvaća površinu od 336 km2 (33 600ha), a nalazi se administrativno na području dviju županija : Požeško – slavonske i Virovitičko – podravske. Unutar parka prirode Papuk nalaze se brojna područja koja imaju veći stupanj zaštićenosti nego ostali dijelovi parka. Status posebno zaštićenih područja dobili su zbog svojih neuobičajenih značajki koje ih manifestiraju kao jedinstvene u području, regiji, zemlji ili čak i šire. Posebno zaštićena područja su: geološki spomenik prirode Rupnica, park šuma Jankovac, posebni rezervat šumske vegetacije Sekulinačke planine, spomenik prirode Dva hrasta, spomenik prirode Stanište tise, posebni floristički rezervat Pliš-Mališčak-Turjak-Lapjak. Geomorfološke, klimatske i vegetacijske karakteristike Geoparka Papuk osiguravaju odlična prirodna staništa za brojne biljne i životinjske vrste.

 

2

Na slici: vrsta Fringilla coelebs

Šumska vegetacija pokriva više od 96% područja. Dominantna vrsta drveća je bukva. Ovdje žive gotovo svi predstavnici srednjoeuropske faune, no prije 200 godina ovo je područje također bilo nastanjeno medvjedima, vukovima i risovima. Danas su guste šume Papuka stanište i utočište jelena, srna,divljih svinja, lisica i kuna. Papuk pruža odlična staništa i brojnim vrstama ptica i međunarodno je vrlo važno područje za ptice. Ponor Uviraljka je važno zimovalište za šišmiše. Gotovo 1300 vrsta biljaka (više od četvrtine cijele Hrvatske flore) raste na Papuku. Najugroženije i zaštićene vrste biljaka rastu na travnjacima i drugim nešumskim područjima. Područje Parka prirode predstavlja geološki najraznolikije područje u ovom dijelu Republike Hrvatske. Slijedom europskih i svjetskih inicijativa u zaštiti vrijedne geološke baštine stvorene su asocijacije kao što su: Europska mreža geoparkova (EGN), te Svjetska mreža geoparkova (GGN). Park prirode Papuk postao je članom navedenih asocijacija 2007. godine, kao prvi geopark iz Hrvatske.

 

logo_papuk

Na slici: logo istraživačko – edukacijskog projekta „Papuk 2015“

Područje Parka prirode Papuk bitno je za očuvanje biološke i geološke raznolikosti, speleoloških objekata, krajobraznih vrijednosti i kulturno – povijesne baštine, kako za istočnu, tako i za cijelu Republiku Hrvatsku. Do sada su provedena biološka, speleološka, geološka i geomorfološka istraživanja na području PP Papuk, međutim nedavnim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju podigli su se standardi očuvanja i zaštite prirode. Zbog svojih prirodnih vrijednosti i međunarodne važnosti, Papuk se smatra jednim od najbitnijih zaštićenih područja Hrvatske. Na području parka nalaze se i brojne endemične i ugrožene biljne i životinjske vrste, a pretpostavlja se da se na području Parka nalaze dosad još neotkriveni i neistraženi speleološki objekti. Inventarizacija, detaljnije kartiranje, te edukacija javnosti od ključne su važnosti za očuvanje Parka, ali i za povećavanje njegove atraktivnosti.

 

4

Na slici: herpetološka sekcija u obilasku Parka

BIUS je udruga koja okuplja niz mladih stručnjaka koji uz pomoć svojih mentora i kolega iz inozemstva mogu kvalitetno biološki obraditi ovo područje. U sklopu ovog istraživanja stanovnicima i učenicima pružili smo uvid u znanstvene metode rada na terenu, te ćemo dobivenim rezultatima ovog istraživanja povećati svijest građana o zaštiti geološke baštine, biljnih i životinjskih vrsta te metodama kojima se ona omogućuje.

 

5

Na slici: edukacija u osnovnoj školi u Slatini

Ovaj projekt je međunarodnog karaktera, budući da je osim studenata iz Hrvatske i njihovih mentora na projektu sudjelovalo i nekoliko studenta biologije iz Makedonije, Italije, Francuske i Austrije. Svi podatci će biti obrađeni te će na kraju biti izdan Zbornik istraživačkih radova, a biti će izrađena i web stranica na kojoj će biti dostupni podatci o Parku prirode Papuk i našem istraživanju.

 

6

Na slici: sudionici terenskog dijela projekta, svibanj 2015.

 

 

RIJEČ – DVIJE OD ORGANIZATORA 🙂

Ovaj projekt bio je jedan od najvećih izazova s kojim smo se u našoj, još uvijek kratkoj, biološkoj karijeri susreli. Isplanirati istraživanje u kojem sudjeluje gotovo 150 studenata i njihovih mentora nije nimalo lak posao.

Ovim putem želimo zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli stvaranju ove divne i velike priče. Prije svega hvala Biološkom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu koji je i ove godine stajao uz BIUS i koji je omogućio ostvarenje ovoga projekta. Zahvaljujemo i Studenstkom zboru Sveučilišta u Zagrebu koji je prepoznao vrijednost ovoga projekta među hrpom drugih projekata koji su tražili podršku.

Hvala svim tvrtkama koje su, svaka na svoj način, potpomogle uspješnu provedbu projekta (ĐURO ĐAKOVIĆ TEP, Podravka, Nestle, Adria grupa, Zagrebačka pivovara, Karlovačka pivovara, Daruvarska pivovara).

Hvala svim institucijama i udrugama koje su surađivale na projektu i podržali naše istraživanje (Hrvatsko herpetološko društvo Hyla, BIOM, Hrvatsko biospeleološko društvo).

Hvala Javnoj ustanovi Parka prirode Papuk na suradnji.

Hvala našim kuharicama koje su nas uspješno hranile i nisu nas otrovale niti jednom.:)

Hvala Peri i Rođaku na slaganju šatora!

Hvala svim profesorima i mentorima koji su nas gurali kada je to bilo najpotrebnije i koji su svojim znanjem upotpunjavali naše neznanje i nedostatke.

Hvala svim stranim studentima koji su pristali biti sudionici ovog projekta i koji su ga uveličali svojim dolaskom i svojom suradnjom.

A najveća hvala svim BIUS-ovcima koji su momački i srčano odradili projekt i još jednom pokazali snagu volje i ljubav prema biologiji! 🙂

 

U iščekivanju novih terenskih pobjeda, pozdravljaju Vas Bruno Schmidt i Ana Orlović!

 

 

7     8