BIUS

Lišajevi

Iako su mnogi nesvjesni te činjenice, lišajevi su svuda oko nas (i pri tome ne mislimo na one one kožne)! Sekcija za lišajeve jedna je od najmlađih BIUS-ovih sekcija, a osnovana je početkom 2008. godine kad je skupina mladih biologa pomislila da takav oblik simbioze, kao što su „lišonje“ , zaslužuje posebnu pažnju i divljenje. Unatoč tome što smo „zeleni“ do sada smo već sudjelovali na dva velika terena (Paklenica i Lastovo), a uskoro očekujemo i suradnju sa našim austrijskim kolegama. Kako su lišajevi bitni kao indikatori čistoće zraka, sekcija se bavi prikupljanjem informacija o njihovoj rasprostranjenosti i njihovom determinacijom. Ako ste kao i mi zainteresirani za ove pionire vegetacije, pozvani ste da postanete našim članom!

Voditelji:

  • Sekcija trenutno nema voditelja, zainteresrani se mogu javiti Upravnom odboru Udruge.

Mentor:

  • mr. sc. Anamarija Partl

Leave a Reply